Dział Systemy Komunikacyjne wziął udział w XVI konferencji KIKE, która odbyła się w dniach 06-07.05.2015 r. w Ossie.

Konferencje KIKE integrują branżę małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Dwa razy w roku spotykamy się w celu:

  • wymiany doświadczeń biznesowych,
  • dyskusji o najnowszych zmianach w ustawodawstwie,
  • uczestniczenia w warsztatach organizowanych przez organy administracji publicznej,
  • budowania i rozwijania relacji biznesowych z dostawcami i partnerami branżowymi.

W Konferencjach KIKE uczestniczą operatorzy ISP, operatorzy kablowi oraz dostawcy usług B2B i sprzętu telekomunikacyjnego z całej Polski.