Monitoring M3S

Inteligentna Platforma Monitoringu Wizyjnego.

System M3S

Multimedialny System Monitorowania i Nadzoru

M3S – Inteligentna Platforma Monitoringu Wizyjnego to nowoczesna i wielopoziomowa platforma do budowy systemów telewizji przemysłowej. Umożliwia on transmisję obrazu, dźwięku oraz dowolnego innego sygnału cyfrowego poprzez sieć do centrum monitoringu.
System bazuje na architekturze klient-serwer i protokole TCP/IP wykorzystując do komunikacji różne sieci transmisji danych. Dane mogą być przesyłane tak w sieciach o niewielkiej przepustowości, jak PSTN, ISDN, GSM, GPRS, czy sieciach Ethernet, Token Ring, Frame Relay, jak i w szerokopasmowych sieciach ATM czy Gigabit Ethernet.

POBIERZ APLIKACJĘ

Stacja zarządzająca dla systemu M3S to komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Operator, zawierającym graficzny interfejs do zarządzania systemem i monitorowania sygnałów odbieranych z koncentratorów. Pełni ona rolę cyfrowej mapy synoptycznej pokazującej działanie wszystkich podłączonych systemów, odbiera i dekoduje strumień wideo oraz umożliwia sterowanie kamerami. Działanie stacji zarządzającej wspomagane jest przez tzw. scenariusze szybkiego, automatycznego reagowania. Zaistnienie określonego zdarzenia w systemie alarmowym lub wykrycie ruchu przed kamerą powoduje automatyczną reakcję systemu M3S (powiadomienie operatora, rozpoczęcie nagrywania, powiadomienia pop-up, przesłanie wiadomości sms bądź e-mail, uruchomienie specjalnego scenariusza zachowań, zmiana trybu nagrywania, rozpoczęcie transmisji strumienia wideo z określonej kamery, powiadomienie ochrony itp.).

Właściwości systemu M3S

 • Zdalny monitoring i nadzór odległych oraz rozproszonych na dużej przestrzeni obiektów poprzez dostępne łącza transmisyjne ( sieci LAN/WAN/WLAN, PSTN/ISDN, GSM/GPRS/UMTS, ATM).
 • Cyfrowa rejestracja z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line
 • Wysoka i niezmienna jakości zarejestrowanego obrazu
 • Funkcje inteligentne oraz specjalne realizowane w poszczególnych wersjach:
  • wtargnięcie w strefę
  • przekroczenie linii
  • wałęsanie się
  • obiekty szybko i wolno poruszające się
  • analiza zachowań
  • Red Light enforcement (przejazd na czerwonym świetle)
  • klasyfikacja pojazdów i obiektów
  • wykrywanie modelu i koloru
  • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
  • pomiar prędkości i czasu przejazdu
  • określenie poziomu swobody ruchu (LOS)
  • jazda pod prąd
  • zatrzymanie pojazdów
  • zajętość pasa
  • długość kolejki
  • pożar i dym
  • pozostawione przedmioty
  • wykrywanie ludzi
  • ADR (transport towarów niebezpiecznych)
  • wykrywanie rowerzystów
  • zliczanie pojazdów
  • wkraczanie w strefę zabronioną
  • analiza obszarów zainteresowania / przebywania
  • mapy ciepła
  • automatyzacja sterowania
  • integracja z BMS/SSWiN/KD
  • detekcja wolnych/zajętych miejsc parkingowych
  • kontrola poboru opłat (mobilny ANPR)
 • Długi czas rejestracji (ograniczony jedynie pojemnością dysków)
 • Niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry ( nagrywanie, transmisja, sterowanie )
 • Cyfrowa transmisja zakodowanych strumieni wideo i sygnałów pochodzących z innych systemów bezpieczeństwa podłączonych do systemu M3S
 • Detekcja ruchu z parametryzowanymi obszarami detekcji i poziomami czułości definiowanymi niezależnie dla każdej kamery
 • Kodowanie strumieni wideo w standardach H.264, H265, MJPEG i MPEG-4.
 • „Znak wodny” umożliwiający sprawdzenie autentyczności obrazu
 • Zdalne sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom
 • Szyfrowanie transmisji i zapisu strumienia wideo (opcja)
 • Multicast wideo umożliwiający oglądanie obrazu z wybranej kamery przez wielu operatorów
 • Redukcja kosztów systemu CCTV dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej
 • Dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy operatorem systemu a monitorowanym obiektem
 • Obserwacja stanu wejść alarmowych i możliwość zmiany stanu wyjść sterujących
 • Obsługa czujników typu NO/NC
 • Pełna współpraca z systemem alarmowym
 • Monitorowanie pracy innych systemów, np.: kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej,
 • Rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia.
 • Bezpośrednie odwołanie z logu systemu do zarejestrowanego obrazu
 • System inteligentnych scenariuszy automatyzujących pracę systemu
 • Tygodniowy harmonogramu pracy systemu
 • System analizy zdarzeń
 • Automatyczne nawiązywanie połączenia ze stacją zarządzającą po wystąpieniu alarmu
 • Definiowany czas nagrania prealarmowego i postalarmowego
 • Obsługa sygnału wideo w standardach PAL i NTSC

Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic

Kamery:

 • Pan/Tilt/Zoom oraz stacjonarne i stałoogniskowe
 • monochromatyczne i kolorowe
 • do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • sterowanie kamerami poprzez sieć
 • obsługa kamer różnych producentów
 • ułatwiający identyfikację opis kamer
 • automatyczne uruchomienie pilota dla kamer sterowanych
 • obsługa predefiniowanych pozycji i trasy
 • Sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej lub za pomocą specjalizowanego joystika
 • Archiwizacja zapisu wideo na taśmach DAT, płytach DVD-RAM
 • Zarządzanie archiwum zarejestrowanych obrazów
 • Współpraca z urządzeniami podtrzymującymi zasilanie (UPS)
 • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczony systemem haseł
 • Zdalna konfiguracja i przeglądanie archiwum
 • Łatwość dodawania dodatkowych kamer i  stacji operatorskich
 • Graficzny interfejs użytkownika wspomagający zarządzanie
 • Skalowane mapy synoptyczne wizualizujące działanie systemu
 • Szerokie możliwości definiowania układu okien w matrycy wideo
 • Przyporządkowanie kamery do określonego okna wideo.
 • Automatyczne przełączanie się map synoptycznych po wystąpieniu alarmu
 • Skalowanie okien podglądu obrazu z kamer
 • Prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie
 • Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu
 • Kierowanie wyświetlanego obrazu na dodatkowe monitory (opcja)
 • Drukowanie komunikatów na drukarce lokalnej  lub zdalnej
 • Drukowanie wybranych, zarejestrowanych obrazów
 • Zapis wybranych obrazów w formacie *.jpg lub *.bmp
 • Eksport nagrań do plików w formacie *.avi
 • Możliwość wyboru wersji językowej (polska, angielska, francuska, …)
 • Prosta obsługa systemu
 • Łatwa konfiguracja
 • Otwarta architektura

Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic

M3S CITY

Podgląd i rejestracja z obrazów wideo z kamer
Automatyczna detekcja:

 • analiza kierunku ruchu
 • śledzenie obiektów i osób
 • zliczanie osób i obiektów
 • obiekty pozostawione/zabrane
 • obiekty szybko i wolno poruszające się
 • wtargnięcie w strefę
 • przekroczenie linii
 • wałęsanie się
 • analiza zachowań

Wideo nadzór i analiza ruchu drogowego

M3S TRAFFIC

 • Red light enforcement (przejazd na czerwonym świetle )
 • klasyfkacja pojazdów i obiektów
 • wykrywanie modelu i koloru
 • Podgląd i rejestracja z obrazów wideo z kamer

Automatyczne wykrywanie i detekcja:

 • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • pomiar prędkości i czasu przejazdu
 • określenie poziomu swobody ruchu (LOS)
 • jazda pod prąd
 • zatrzymanie pojazdów
 • zliczanie pojazdów
 • zajętość pasa
 • długość kolejki
 • jazda pod prąd
 • klasyfikacja pojazdów
 • marki, modelu, koloru pojazdów
 • pożaru i dymu
 • pozostawionych przedmiotów
 • wykrywanie ludzi
 • ADR (transport towarów niebezpiecznych)

PRZEJAZDY KOLEJOWE
Podgląd i rejestracja z obrazów wideo z kamer
Automatyczne wykrywanie i detekcja:

 • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • zatrzymanie pojazdów
 • zliczanie osób, pojazdów i obiektów
 • pozostawionych przedmiotów
 • przekroczenie linii
 • wkraczanie w strefę zabronioną
 • analiza obszarów zainteresowania/przebywania

Ochrona i zabezpieczenie obiektów

M3S BUILDING

Podgląd i rejestracja z obrazów wideo
Ochrona perymetryczna:

 • analiza kierunku ruchu
 • śledzenie obiektów i osób
 • zliczanie obiektów
 • obiekty pozostawione/zabrane
 • obiekty szybko i wolno poruszające się
 • wtargnięcie w strefę
 • przekroczenie linii
 • wałęsanie się
 • klasyfkacja obiektów
 • mapy ciepła
 • automatyzacja sterowania
 • integracja z BMS

Ochrona i zabezpieczenie obiektów

M3S PARKING

Systemy parkingowe

 • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • detekcja wolnych/zajętych miejsc parkingowych
 • kontrola poboru opłat (mobilny ANPR)
M3S Realizacje

M3S CITY

Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic

M3S TRAFFIC

Wideo nadzór i analiza ruchu drogowego

M3S BUILDING

Ochrona i zabezpieczenie obiektów

M3S PARKING

Zarządzanie i kontrola parkingów

Wykorzystanie w branżach

M3S Multimedialny System Monitorowania i Nadzoru jest wykorzystywany w wielu branżach

Obiekty sportowo rekreacyjne

Monitoring drogowy

Monitoring budynków

Monitoring w handlu

Monitoring lotnisk

Monitoring obiektów logistycznych

Monitoring magazynów i składów

Monitoring perymetryczny / ochrona obwodowa

Monitoring obiektów penitencjarnych

Monitoring szpitali

Bankowość

Obiekty strategiczne

Stacje kolejowe i autobusowe

Monitoring przemysłowy / produkcyjny

M3S – Realizacje

Monitoring skrzyżowań

System M3S posiada możliwości nadzorowania i analizy ruchu drogowego na skrzyżowaniach z uwzględnieniem klasyfikacji pojazdów i obiektów, wykrywania modelu i koloru pojazdu, rozpoznanie tablic rejestracyjnych, pomiar prędkości, jazdę pod prąd, długość kolejki, wykrywanie zagrożeń, rozpoznanie ADR.

Monitoring miejski

Monitoring centrów handlowych

 • ITS we Wrocławiu – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video
 • Legnica ITS – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video + system automatycznego wykrywania M3S BUILDING i rejestracji przejazdu pojazdów na czerwonym świetle M3S TRAFFIC
 • ITS w Białymstoku – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video + system automatycznego wykrywania i rejestracji przejazdu pojazdów na czerwonym świetle M3S PARKING
 • Poznań ITS – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video
 • System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko–Pomorskiego – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video detekcja wolnych/zajętych miejsc
 • System monitoringu wizyjnego w mieście Ludhiana, Indie

 

 • Autostrada A1 i A2 – system monitoringu wizyjnego + system ANPR wykrywanie rowerzystów wykrywanie ludzi wykrywanie dymu
 • Autostrada A4 – system monitoringu wizyjnego
 • Most Solidarności w Płocku – system monitoringu wizyjnego M3S VMS
 • Przejścia graniczne Szypliszki, Budzisko, Ogrodniki – system ANPR automatycznego rozpoznawania i weryfkacji numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Toruń ul. Gagarina – system ANPR automatycznego rozpoznawania i weryfkacji numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Chorwacja Autostrada – system ANPR automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Warszawska Kolej Dojazdowa – system monitoringu wizyjnego i nadzoru dworców WKD z funkcjami automatycznej video analizy obrazu
 • PKP Dworce – system monitoringu wizyjnego i nadzoru 20 dworców PKP
 • Centrum Komunikacyjne przy przystanku PKP w Legionowie – system monitoringu wizyjnego

 

 • Miejskie systemy monitoringu wizyjnego w Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Legionowie, Nieporęcie, Włochy i inne

 

 • Elektrownia wodna w Solinie/Myczkowce – system monitoringu wizyjnego
 • Centrum Edukacyjno – Muzealne w Warce – system monitoringu wizyjnego
 • Komenda Policji w Lublinie – system monitoringu wizyjnego z ANPR
 • APS Energia – system monitoringu wizyjnego
 • FSO Warszawa – system monitoringu wizyjnego M3S CITY M3S TRAFFIC M3S BUILDING M3S PARKING
 • ZPP Auto Siedlce – system monitoringu wizyjnego Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic Wideo nadzór i analiza ruchu drogowego Ochrona i zabezpieczenie obiektów Zarządzanie i kontrola parkingów
 • Rozlewnia wód „Cisowianka” – system ANPR automatycznego rozpoznawania i weryfkacji numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Restauracje Domino’s Pizza – system monitoringu wizyjnego
 • PKO BP – system monitoringu wizyjnego w ponad 400 placówkach
 • Bank Zachodni WBK – system monitoringu i nadzoru w 600 bankomatach
 • Dominet Bank – system monitoringu wizyjnego w ponad 70 placówkach
 • Narodowy Bank Polski – system monitoringu wizyjnego
 • Bank PeKaO S.A. – system monitoringu wizyjnego
 • BRE Bank – system monitoringu wizyjnego
 • BGŻ S.A. – system monitoringu wizyjnego

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt

Zdzisław Wysocki

tel: +48 22 511 19 49
mob: +48 502 400 307
zdzislaw.wysocki@polixel.pl