Systemy komunikacyjne

Wielousługowa sieć operacyjna WAN dla Przedsiębiorstw Energetycznych

Płynna migracja do sieci PSN w oparciu o hybrydową architekturę w celu zmniejszenia opóźnień i zwiększenia niezawodności.
Niezawodna łączność różnych usług analogowych i cyfrowych w tym Tele-protekcja poprzez SDH / SONET lub sieć pakietową.
Obsługa cyfrowych i analogowych interfejsów do przesyłania danych i głosu, a także interfejsy Ethernet, z różnymi przepływnościami od DS0 do STM-64 / OC-192 lub do 10 GbE.

Polecane urządzenia

Kontakt

tel: +48 22 511 19 29

mob: +48 502 400 311

e-mail: rad@polixel.pl