Systemy komunikacyjne

uCPE i pCPE dla usług L3 VPN

Usługi L3 VPN za pośrednictwem stacjonarnych / mobilnych sieci szerokopasmowych dzięki bezpiecznym tunelom
Wzbogacenie oferty biznesowej poprzez hosting VNF bezpośrednio u klienta lub na brzegu sieci.
Wbudowany zaawansowany router z NG-Firewall zmniejsza koszt TCO, eliminując konieczność zakupu dodatkowego routera.
Swoboda wyboru dowolnego sprzętu vCPE, dla dowolnego firmy i oddziału, opartego na wspólnym systemie operacyjnym we wszystkich vCPE

Kontakt

tel: +48 22 511 19 29

mob: +48 502 400 311

e-mail: rad@polixel.pl