Zarządzanie Wirtualizacją

Rozwiązanie Polycom Distributed Media Application™ (DMA) 7000 umożliwia optymalizację i skalowanie korporacyjnej platformy konferencyjnej, dzięki centralnemu nadzorowi i grupowaniu zasobów wielu serwerów RMX 2000/4000/1500. Wykorzystując możliwości platform Polycom RMX 4000 i RMX 2000, Polycom DMA 7000 w inteligentny sposób rozdziela wielopunktowe połączenia między platformy RMX i obsługuje nawet 1200 aktywnych uczestników.
  • Zastosowanie DMA 7000 skutkuje obniżeniem kosztów operacyjnych, ponieważ stanowi pojedynczy punkt sterowania zasobami mostków, natomiast scentralizowana baza danych LDAP upraszcza i usprawnia zarządzanie kontami, tworzenie dzienników i monitorowanie.
  • Zasoby RMX można w trybie natychmiastowym dodawać, zmieniać i usuwać, w zależności od warunków sieci, bez wpływu na komfort pracy użytkowników końcowych czy trwające konferencje, co czyni Polycom DMA 7000 niezbędnym elementem skalowania współpracy w całej sieci.
  • To wyjątkowe podejście do zarządzania i sterowania gwarantuje, że wszystkie elementy infrastruktury współpracy działają na najwyższym poziomie nadmiarowości i niezawodności.