Aplikacje Zarządzające

Praca zespołowa w czasie rzeczywistym przy niezrównanej jakości, skalowalności i łatwości Obsługi.

Oferujemy rozwiązania do Obsługi wideokonferencji, które pozwalają pracownikom w naturalny sposób uczestniczyć w spotkaniach grupowych między odległymi oddziałami. Firma może uzyskać szybki zwrot z inwestycji, ponieważ rozproszone zespoły mogą efektywnie uczestniczyć w spotkaniach i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym w różnych lokalizacjach i strefach czasowych.

  • Dzięki rozwiązaniom firmy Polycom do obsługi połączeń głosowych i wideo oraz udostępniania treści zespoły mogą usprawnić komunikacje i współprace
  • Rozwiązania firmy Polycom do obsługi systemów telepresence i połączeń wideo umożliwiają prowadzenie ważnych spotkań na całym świecie bez wydatków na podróże i powiązanej z wyjazdami służbowymi straty czasu i produktywności
  • Pracownicy mogą uczestniczyć w spotkaniach bez wychodzenia z biura, przy jednoczesnym zachowaniu subtelności i czytelności przekazu charakterystycznych dla bezpośredniej rozmowy
  • Od naszych klientów wiemy, ze oszczędności wynikające z wyeliminowania spotkań transkontynentalnych pokrywają koszty rozwiązań do obsługi wideokonferencji.