+48 22 5111999

Monitoring M3S

Inteligentna Platforma Monitoringu Wizyjnego.

System M3S

Multimedialny System Monitorowania i Nadzoru

M3S – Inteligentna Platforma Monitoringu Wizyjnego to nowoczesna
i wielopoziomowa platforma do budowy systemów telewizji przemysłowej. Umożliwia on transmisję obrazu, dźwięku oraz dowolnego innego sygnału cyfrowego poprzez sieć do centrum monitoringu.
System bazuje na architekturze klient-serwer i protokole TCP/IP wykorzystując do komunikacji różne sieci transmisji danych. Dane mogą być przesyłane tak w sieciach o niewielkiej przepustowości, jak PSTN, ISDN, GSM, GPRS, czy sieciach Ethernet, Token Ring, Frame Relay, jak i w szerokopasmowych sieciach ATM czy Gigabit Ethernet.

POBIERZ APLIKACJĘ

Stacja zarządzająca dla systemu M3S to komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Operator, zawierającym graficzny interfejs do zarządzania systemem i monitorowania sygnałów odbieranych z koncentratorów. Pełni ona rolę cyfrowej mapy synoptycznej pokazującej działanie wszystkich podłączonych systemów, odbiera i dekoduje strumień wideo oraz umożliwia sterowanie kamerami. Działanie stacji zarządzającej wspomagane jest przez tzw. scenariusze szybkiego, automatycznego reagowania. Zaistnienie określonego zdarzenia w systemie alarmowym lub wykrycie ruchu przed kamerą powoduje automatyczną reakcję systemu M3S (powiadomienie operatora, rozpoczęcie nagrywania, powiadomienia pop-up, przesłanie wiadomości sms bądź e-mail, uruchomienie specjalnego scenariusza zachowań, zmiana trybu nagrywania, rozpoczęcie transmisji strumienia wideo z określonej kamery, powiadomienie ochrony itp.).

Właściwości systemu M3S

 • Zdalny monitoring i nadzór odległych oraz rozproszonych na dużej przestrzeni obiektów poprzez dostępne łącza transmisyjne ( sieci LAN/WAN/WLAN, PSTN/ISDN, GSM/GPRS/UMTS, ATM).
 • Cyfrowa rejestracja z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line
 • Wysoka i niezmienna jakości zarejestrowanego obrazu
 • Funkcje inteligentne oraz specjalne realizowane w poszczególnych wersjach:
  • wtargnięcie w strefę
  • przekroczenie linii
  • wałęsanie się
  • obiekty szybko i wolno poruszające się
  • analiza zachowań
  • Red Light enforcement (przejazd na czerwonym świetle)
  • klasyfikacja pojazdów i obiektów
  • wykrywanie modelu i koloru
  • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
  • pomiar prędkości i czasu przejazdu
  • określenie poziomu swobody ruchu (LOS)
  • jazda pod prąd
  • zatrzymanie pojazdów
  • zajętość pasa
  • długość kolejki
  • pożar i dym
  • pozostawione przedmioty
  • wykrywanie ludzi
  • ADR (transport towarów niebezpiecznych)
  • wykrywanie rowerzystów
  • zliczanie pojazdów
  • wkraczanie w strefę zabronioną
  • analiza obszarów zainteresowania / przebywania
  • mapy ciepła
  • automatyzacja sterowania
  • integracja z BMS/SSWiN/KD
  • detekcja wolnych/zajętych miejsc parkingowych
  • kontrola poboru opłat (mobilny ANPR)
 • Długi czas rejestracji (ograniczony jedynie pojemnością dysków)
 • Niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry ( nagrywanie, transmisja, sterowanie )
 • Cyfrowa transmisja zakodowanych strumieni wideo i sygnałów pochodzących z innych systemów bezpieczeństwa podłączonych do systemu M3S
 • Detekcja ruchu z parametryzowanymi obszarami detekcji i poziomami czułości definiowanymi niezależnie dla każdej kamery
 • Kodowanie strumieni wideo w standardach H.264, H265, MJPEG i MPEG-4.
 • „Znak wodny” umożliwiający sprawdzenie autentyczności obrazu
 • Zdalne sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom
 • Szyfrowanie transmisji i zapisu strumienia wideo (opcja)
 • Multicast wideo umożliwiający oglądanie obrazu z wybranej kamery przez wielu operatorów
 • Redukcja kosztów systemu CCTV dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej
 • Dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy operatorem systemu a monitorowanym obiektem
 • Obserwacja stanu wejść alarmowych i możliwość zmiany stanu wyjść sterujących
 • Obsługa czujników typu NO/NC
 • Pełna współpraca z systemem alarmowym
 • Monitorowanie pracy innych systemów, np.: kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej,
 • Rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia.
 • Bezpośrednie odwołanie z logu systemu do zarejestrowanego obrazu
 • System inteligentnych scenariuszy automatyzujących pracę systemu
 • Tygodniowy harmonogramu pracy systemu
 • System analizy zdarzeń
 • Automatyczne nawiązywanie połączenia ze stacją zarządzającą po wystąpieniu alarmu
 • Definiowany czas nagrania prealarmowego i postalarmowego
 • Obsługa sygnału wideo w standardach PAL i NTSC

Kamery:

 • Pan/Tilt/Zoom oraz stacjonarne i stałoogniskowe
 • monochromatyczne i kolorowe
 • do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • sterowanie kamerami poprzez sieć
 • obsługa kamer różnych producentów
 • ułatwiający identyfikację opis kamer
 • automatyczne uruchomienie pilota dla kamer sterowanych
 • obsługa predefiniowanych pozycji i trasy
 • Sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej lub za pomocą specjalizowanego joystika
 • Archiwizacja zapisu wideo na taśmach DAT, płytach DVD-RAM
 • Zarządzanie archiwum zarejestrowanych obrazów
 • Współpraca z urządzeniami podtrzymującymi zasilanie (UPS)
 • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczony systemem haseł
 • Zdalna konfiguracja i przeglądanie archiwum
 • Łatwość dodawania dodatkowych kamer i  stacji operatorskich
 • Graficzny interfejs użytkownika wspomagający zarządzanie
 • Skalowane mapy synoptyczne wizualizujące działanie systemu
 • Szerokie możliwości definiowania układu okien w matrycy wideo
 • Przyporządkowanie kamery do określonego okna wideo.
 • Automatyczne przełączanie się map synoptycznych po wystąpieniu alarmu
 • Skalowanie okien podglądu obrazu z kamer
 • Prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie
 • Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu
 • Kierowanie wyświetlanego obrazu na dodatkowe monitory (opcja)
 • Drukowanie komunikatów na drukarce lokalnej  lub zdalnej
 • Drukowanie wybranych, zarejestrowanych obrazów
 • Zapis wybranych obrazów w formacie *.jpg lub *.bmp
 • Eksport nagrań do plików w formacie *.avi
 • Możliwość wyboru wersji językowej (polska, angielska, francuska, …)
 • Prosta obsługa systemu
 • Łatwa konfiguracja
 • Otwarta architektura

Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic

M3S CITY

Podgląd i rejestracja z obrazów wideo z kamer
Automatyczna detekcja:

 • analiza kierunku ruchu
 • śledzenie obiektów i osób
 • zliczanie osób i obiektów
 • obiekty pozostawione/zabrane
 • obiekty szybko i wolno poruszające się
 • wtargnięcie w strefę
 • przekroczenie linii
 • wałęsanie się
 • analiza zachowań

Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic

M3S TRAFFIC

 • Red light enforcement (przejazd na czerwonym świetle )
 • klasyfkacja pojazdów i obiektów
 • wykrywanie modelu i koloru
 • Podgląd i rejestracja z obrazów wideo z kamer

Automatyczne wykrywanie i detekcja:

 • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • pomiar prędkości i czasu przejazdu
 • określenie poziomu swobody ruchu (LOS)
 • jazda pod prąd
 • zatrzymanie pojazdów
 • zliczanie pojazdów
 • zajętość pasa
 • długość kolejki
 • jazda pod prąd
 • klasyfikacja pojazdów
 • marki, modelu, koloru pojazdów
 • pożaru i dymu
 • pozostawionych przedmiotów
 • wykrywanie ludzi
 • ADR (transport towarów niebezpiecznych)

PRZEJAZDY KOLEJOWE
Podgląd i rejestracja z obrazów wideo z kamer
Automatyczne wykrywanie i detekcja:

 • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • zatrzymanie pojazdów
 • zliczanie osób, pojazdów i obiektów
 • pozostawionych przedmiotów
 • przekroczenie linii
 • wkraczanie w strefę zabronioną
 • analiza obszarów zainteresowania/przebywania

Wideo nadzór i analiza ruchu drogowego

M3S BUILDING

Podgląd i rejestracja z obrazów wideo
Ochrona perymetryczna:

 • analiza kierunku ruchu
 • śledzenie obiektów i osób
 • zliczanie obiektów
 • obiekty pozostawione/zabrane
 • obiekty szybko i wolno poruszające się
 • wtargnięcie w strefę
 • przekroczenie linii
 • wałęsanie się
 • klasyfkacja obiektów
 • mapy ciepła
 • automatyzacja sterowania
 • integracja z BMS

Ochrona i zabezpieczenie obiektów

M3S PARKING

Systemy parkingowe

 • ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • detekcja wolnych/zajętych miejsc parkingowych
 • kontrola poboru opłat (mobilny ANPR)

Monitoring M3S

M3S CITY

Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic

M3S TRAFFIC

Wideo nadzór i analiza ruchu drogowego

M3S BUILDING

Ochrona i zabezpieczenie obiektów

M3S PARKING

Zarządzanie i kontrola parkingów

Wykorzystanie w branżach

M3S Multimedialny System Monitorowania i Nadzoru jest wykorzystywany w wielu branżach

Monitoring skrzyżowań

System M3S posiada możliwości nadzorowania i analizy ruchu drogowego na skrzyżowaniach z uwzględnieniem klasyfikacji pojazdów i obiektów, wykrywania modelu i koloru pojazdu, rozpoznanie tablic rejestracyjnych, pomiar prędkości, jazdę pod prąd, długość kolejki, wykrywanie zagrożeń, rozpoznanie ADR.

Monitoring miejski

Monitoring centrów handlowych

Obiekty sportowo rekreacyjne

Monitoring drogowy

Monitoring budynków

Monitoring obiektów penitencjarnych

Monitoring szpitali

Bankowość

Monitoring w handlu

Monitoring lotnisk

Monitoring obiektów logistycznych

Monitoring magazynów i składów

Monitoring perymetryczny / ochrona obwodowa

Obiekty strategiczne

Stacje kolejowe i autobusowe

Monitoring przemysłowy / produkcyjny

M3S – Realizacje

 • ITS we Wrocławiu – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video
 • Legnica ITS – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video + system automatycznego wykrywania M3S BUILDING i rejestracji przejazdu pojazdów na czerwonym świetle M3S TRAFFIC
 • ITS w Białymstoku – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video + system automatycznego wykrywania i rejestracji przejazdu pojazdów na czerwonym świetle M3S PARKING
 • Poznań ITS – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video
 • System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko–Pomorskiego – system monitoringu wizyjnego z analityką obrazu video detekcja wolnych/zajętych miejsc
 • System monitoringu wizyjnego w mieście Ludhiana, Indie

 

 • Autostrada A1 i A2 – system monitoringu wizyjnego + system ANPR wykrywanie rowerzystów wykrywanie ludzi wykrywanie dymu
 • Autostrada A4 – system monitoringu wizyjnego
 • Most Solidarności w Płocku – system monitoringu wizyjnego M3S VMS
 • Przejścia graniczne Szypliszki, Budzisko, Ogrodniki – system ANPR automatycznego rozpoznawania i weryfkacji numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Toruń ul. Gagarina – system ANPR automatycznego rozpoznawania i weryfkacji numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Chorwacja Autostrada – system ANPR automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Warszawska Kolej Dojazdowa – system monitoringu wizyjnego i nadzoru dworców WKD z funkcjami automatycznej video analizy obrazu
 • PKP Dworce – system monitoringu wizyjnego i nadzoru 20 dworców PKP
 • Centrum Komunikacyjne przy przystanku PKP w Legionowie – system monitoringu wizyjnego

 

 • Miejskie systemy monitoringu wizyjnego w Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Legionowie, Nieporęcie, Włochy i inne

 

 • Elektrownia wodna w Solinie/Myczkowce – system monitoringu wizyjnego
 • Centrum Edukacyjno – Muzealne w Warce – system monitoringu wizyjnego
 • Komenda Policji w Lublinie – system monitoringu wizyjnego z ANPR
 • APS Energia – system monitoringu wizyjnego
 • FSO Warszawa – system monitoringu wizyjnego M3S CITY M3S TRAFFIC M3S BUILDING M3S PARKING
 • ZPP Auto Siedlce – system monitoringu wizyjnego Bezpieczeństwo i nadzór obszarów miejskich i ulic Wideo nadzór i analiza ruchu drogowego Ochrona i zabezpieczenie obiektów Zarządzanie i kontrola parkingów
 • Rozlewnia wód „Cisowianka” – system ANPR automatycznego rozpoznawania i weryfkacji numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Restauracje Domino’s Pizza – system monitoringu wizyjnego
 • PKO BP – system monitoringu wizyjnego w ponad 400 placówkach
 • Bank Zachodni WBK – system monitoringu i nadzoru w 600 bankomatach
 • Dominet Bank – system monitoringu wizyjnego w ponad 70 placówkach
 • Narodowy Bank Polski – system monitoringu wizyjnego
 • Bank PeKaO S.A. – system monitoringu wizyjnego
 • BRE Bank – system monitoringu wizyjnego
 • BGŻ S.A. – system monitoringu wizyjnego

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt

Zdzisław Wysocki

tel: +48 22 511 19 49
mob: +48 502 400 307
zdzislaw.wysocki@polixel.pl