Systemy komunikacyjne

MiNID – Miniaturowe programowalne przez użytkownika miniaturowe urządzenie sieciowe L2 / L3 (NID)

Najlepsza w swojej klasie sonda do monitorowania wydajności (PM), wzbogaca sieci w funkcje typu Carrier Ethernet w tym m.in. testy aktywacji usług, monitorowania SLA i diagnostykę sieci.
MiNID zapewnia też możliwość wykorzystania starych przełączników i routerów wyposażając je w/w funkcje. Jest zarządzany zdalnie przez CLI oraz SNMP, zapewnia szybką i prostą instalację, nie wymaga skomplikowanego szkolenia.
Występuję w postaci miniaturowego samodzielnego urządzenia zewnętrznego „stand alone” lub „SFP sleeve”. Taka postać urządzenia umożliwia oszczędności w zapewnieniu wymaganej powierzchni oraz zużyciu energii.
Pomaga to usługodawcom, operatorom komórkowym i operatorom hurtowym wprowadzać nowe usługi z lepszymi parametrami jakości (QoE), zwiększając jednocześnie wydajność operacyjną i obniżając koszty.

Kontakt

tel: +48 22 511 19 29

mob: +48 502 400 311

e-mail: rad@polixel.pl