Systemy komunikacyjne

ETX-2 – Urządzenia demarkacyjne IP i Carrier Ethernet

ETX-2 posiada certyfikat MEF Carrier Ethernet 2.0 dla usług E-Line, E-LAN, E-Tree i E-Access oraz TDM pseudowire w sieciach pakietowych.
Umożliwia dostarczanie usług per EVC / EVC.CoS, klasyfikację i zarządzanie ruchem H-QoS a także dokładne i skalowalne testowanie usług oraz monitorowanie wydajności.
Możliwa demarkacja i agregacja dla opartych na SLA sieci VPN IP, Carrier Ethernet 2.0 i TDM pseudowire

Kontakt

tel: +48 22 511 19 29

mob: +48 502 400 311

e-mail: rad@polixel.pl