Systemy komunikacyjne

Carrier Ethernet dla Usług hurtowych

Świadczenie hurtowych usług transportowych Carrier Ethernet z pełnym monitoringiem i kontrolą transmisji pomiędzy sieciami.
Rozgraniczenie usług biznesowych i mobilnych oraz szerokopasmowego węzła dostępowego (np. DSLAM) ramach tej samej sieci transportowej
Backhaul sieci oparty o SLA aż do lokalizacji klienta końcowego, lokalizacji komórkowej lub POP
Niezawodne połączenia między sieciami z interfejsami 1-GbE, 10-GbE i 100G E-NNI z opcjonalną nadmiarowością

Kontakt

tel: +48 22 511 19 29

mob: +48 502 400 311

e-mail: rad@polixel.pl