W grudniu 2008 r. Polixel S.A. uruchomił i przekazał Urzędowi Miasta Jaworzna system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Jaworzna. Na wylotowych ulicach zainstalowano osiem punktów kontrolnych (PK). Każdy PK wyposażony jest w 4 kamery. Po dwie kamery umieszczono nad każdym pasem ulicy. Kamery służą do rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów oraz archiwizacji zdjęć pojazdów.
System zbudowany jest w oparciu o detektory pojazdów oraz serwery rozpoznające, które przesyłają informacje o rozpoznanych numerach pojazdów do centralnego serwera. Serwer centralny składuje informacje o rozpoznaniach oraz zdjęcia w bazie danych SQL i udostępnia je stacjom zarządzania.
Stacje zarządzania umożliwiają przeglądanie oraz analizę rozpoznanych numerów. Pozwalają na zarządzanie informacjami o pojazdach poszukiwanych oraz automatycznie sygnalizują alarm, w przypadku wykrycia pojazdu, którego numer rejestracyjny został zastrzeżony.
Do statystyk dotyczących głównie natężenia ruchu możliwy jest również dostęp poprzez interfejs webowy.
System rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów jest autorskim produktem firmy Polixel S.A.