Miejski System Monitoringu Wizyjnego w Legionowie składa się z 30 sztuk kamer sieciowych IP szybkoobrotowych oraz z dwóch Centrów Monitoringu w Komendzie Straży Miejskiej oraz w Centrum Szkolenia Policji. Kamery rozlokowane są na terenie całego miasta, a koszt systemu to ponad 1 mln zł. Lokalizację kamer wybrano przede wszystkim na podstawie obserwacji służb mundurowych.

Zwrócono uwagę na centrum miasta, przystanki kolejowe i okolice szkół. Dodatkowo system ten został skonstruowany w taki sposób, aby sukcesywnie w ramach potrzeb go rozbudowywać.
Warto również nadmienić, iż wszystkie kamery są obrotowe (360°), mają możliwość zrobienia wyraźnego zbliżenia (zoom optyczny 35x) oraz wyposażono je w głośniki i mikrofony, za pomocą których operatorzy mogą reagować, np. w przypadku naruszania przepisów w ruchu drogowym.
Takie rozwiązanie odgrywa również ogromną rolę w czasie ewakuacji ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia. Integracja systemów zabezpieczeń to przyszłość, także w ramach zarządzania kryzysowego.