tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Kontakt

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - System M3S ANPR

-A A +A

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przez System M3S ANPR (Automatic Number Plates Recognition) realizowane jest:

 • automatycznie,
 • bezobsługowo.

System analizuje obrazy z kamer, znajduje pojawiające się tablice rejestracyjne, rozpoznaje je i zapisuje do bazy danych.

 

 

Każdy zapisany w bazie danych rekord zawiera min.: następujące dane:

 • data i godzina rozpoznania,
 • identyfikator kamery,
 • zdjęcie pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną.

System może pracować z własną lub zewnętrzną bazą danych poszukiwanych pojazdów. Po rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej poszukiwanego pojazdu operator informowany jest o tym fakcie za pomocą alarmu dźwiękowego oraz odpowiednim zgłoszeniem na ekranie.

Architektura ze scentralizowanym rozpoznawaniem:

Architektura ze scentralizowanym rozpoznawaniem

Architektura rozproszona

Architektura rozproszona

M3S ANPR – przykłady wykorzystania

 • Kontrola wjazdu do strefy,
 • Nadzór ruchu,
 • Kontrola przejść granicznych,
 • Automatyczne zarządzanie parkingiem,
 • Monitoring stref płatnego parkowania,
 • Estymacja czasu przejazdu,
 • Rejestracja przejazdu na czerwonym świetle,
 • Odcinkowy pomiar prędkości przejazdu,
 • Automatyczne liczenie pojazdów,
 • Automatyczne generowanie alarmów dla pojazdów z „białej” lub „czarnej” listy.

Estymacja czasu przejazdu

 • Analiza rozpoznań w określonych punktach
 • Estymacja czasu przejazdu na bazie średnich czasów przejazdów pojazdów pomiędzy punktami rozpoznawania

M3S ANPR System – przydatne informacje

 • Brak stałych zależności między wysokością montażu kamery, a odległością pojazdu obserwowanego:

(Zwiększając odległość miedzy kamerą, a pojazdem obserwowanym na określonej wysokości nie musimy zmieniać wysokości montażu kamery; wystarczy zmienić kąt obserwacji kamery i ustawić odpowiedni kadr obrazu. Aby ustawić odpowiednie proporcje obrazu musimy posłużyć się zmienno-ogniskowym obiektywem kamery. Przy pomocy obiektywu kamery należy ustawić optymalne zbliżenie obrazu (zoom).

 • Wykorzystanie podświetlenia IR do rozpoznań w nocy
 • Maksymalna prędkość poruszających się pojazdów 255 km/h
 • AGC (Automatic Gain Control) - umożliwia zwiększanie poziom sygnału wizyjnego. Pozwala na zachowanie wysokiej stabilności pracy systemu, nawet w przypadku znacznego obniżenia mocy sygnału

Do działania funkcji AGC wymagane jest przynajmniej minimalne oświetlenie. Należy pamiętać ze wraz ze wzrostem wzmocnienia sygnału wzmacniany jest także poziom szumów, które towarzyszą temu sygnałowi. Zaleca się aby funkcja AGC była zawsze włączona, gdyż działa jedynie w przypadku spadku wartości sygnału wizyjnego i przy korzystnych warunkach oświetlenia nie ma żadnego wpływu na jakość wytwarzanego obrazu.
W przypadku warunków nocnych i zastosowaniu promiennika IR należy dobrać odpowiednią wartość wzmocnienia, tak aby obraz nie był prześwietlony lub żeby zbyt duże wzmocnienie (wartość AGC) nie powodowało dużych szumów w obrazie.
Prześwietlenie obrazu lub zbyt duże zaszumienie może prowadzić do błędów w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych.

Prezentacja działania Systemu M3S ANPR

Projekt i wykonanie MakNet