tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Kontakt

Punktowy pomiar prędkości przejazdu

-A A +A

 

 

 

 

 

 

 

  • Szeroki zakres mierzonych prędkości

Maksymalna mierzalna prędkość wynosi 255 km/h. Przy tej prędkości system jest w stanie sporządzić wiarygodny zapis min. dwóch klatek z nagrania wideo przedstawiających numer rejestracyjny środka transportu znajdującego się na obszarze kontroli, rozpoznać numery rejestracyjne i ustalić prędkość pojazdu, uwzględniając dopuszczalny błąd.

Wartość minimalnej mierzalnej prędkości nie jest ograniczona, system jest w stanie rejestrować nawet nieruchome lub bardzo wolno poruszające się pajazdy. Nie mniej z uwagi na to, że w myśl ogólnieprzyjętych zasad przy określaniu prędkości należy posługiwać się wartościami całoliczbowymi (w km/h), wartość minimalnej prędkości wynosi 1 km/h.

  • Błąd pomiaru nie większy niż ± 3%

W trakcie obliczania prędkości każdego środka transportu oprogramowanie wykonuje kilka kolejno następujących po sobie operacji i oblicza błąd każdej operacji. Błędy te są następnie sumowane i otrzymujemy ogólny błąd pomiaru prędkości.

Jeśli błąd pomiaru przekracza ustalony próg 3%, to wynik pomiaru prędkości nie jest brany pod uwagę i danemu pojazdowi przypisuje się wartość prędkości wynoszącą 0 km/h.

Dzięki temu błąd pomiaru prędkości przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnych czynników nie przekracza 3%.

  • Jednoczesny pomiar prędkości kilku środków transportu

Jeśli w strefie nadzoru wizyjnego kamery znajduje się jednocześnie kilka samochodów, prędkość każdego z nich mierzona jest oddzielnie.

W odróżnieniu od radaru System ANPR nie emituje sygnałów radiowych, lecz mierzy prędkość na podstawie szybkości przemieszczania się tablic rejestracyjnych środków transportu.

Dlatego też bez względu na to, ile tablic rejestracyjnych znajduje się w zasięgu kamer nadzoru wizyjnego, dla każdej z nich prędkość zostanie ustalona oddzielnie.

  • Obliczenie wysokości zawieszenia tablicy rejestracyjnej

Przyrządy do pomiaru prędkości środków transportu działające w oparciu o zapis wideo, nie posiadające funkcji radaru, wykorzystują w swoim działaniu wysokość zawieszenia nad drogą rozpoznanej tablicy rejestracyjnej pojazdu do obliczania przebytej przez niego odległości.

Niektóre starsze modele urządzeń pomiarowych wykorzystują statystyczną wysokość zawieszenia tablicy rejestracyjnej. W wielu przypadkach wysokość statystyczna nie odpowiada realnej, co znacznie zmniejsza dokładność pomiaru.

System ANPR oblicza wysokość zawieszenia tablicy rejestracyjnej indywidualnie dla każdego środka transportu, co zapewnia dużą dokładność każdego pomiaru.

Projekt i wykonanie MakNet