tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Kontakt

System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych

-A A +A

M3S-ANPR — system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów stanowi autorski produkt firmy Polixel S.A z siedzibą w Warszawie.

System zbudowany jest w oparciu o automatyczną inteligentną detekcję analizę ruchu oraz serwery rozpoznające, które przesyłają informacje o rozpoznawanych numerach pojazdów do centralnego serwera.

Serwer centralny składuje informacje o rozpoznaniach w bazie danych SQL i udostępnia jest stacjom zarządzania, jednocześnie umożliwia dostęp do wybranych informacji poprzez interfejs WWW.

Stacje zarządzania umożliwiają przeglądanie oraz analizę numerów rozpoznanych. Pozwalają także na zarządzanie informacjami o pojazdach poszukiwanych oraz automatyczne oznaczanie przez system wykrytych pojazdów o numerach zastrzeżonych.
Z poziomu stacji zarządzania możliwy jest podgląd na żywo wybranych kamer a także ich zdalna konfiguracja — jeśli funkcjonalność ta udostępniana jest przez kamery.
Rozpoznawanie każdego znaku też odbywa się również w dwóch etapach. W pierwszym etapie analizy odbywa się porównanie z wcześniej wprowadzonymi szablonami. Jeśli prawdopodobieństwo rozpoznania znacznie przewyższa określony próg, to taki znak jest uznawany za rozpoznany. Jeśli prawdopodobieństwo jest zbyt niskie wtedy wykorzystywany jest kolejny algorytm - analiza formy geometrycznej znaku.
Do każdego serwera rozpoznającego PlateFinder istnieje możliwość podłączenia maksymalnie 4 kamer wideo.

Rozpoznane numery są zapisywane w centralnej bazie danych. Każdy zapisywany rekord w bazie zawiera następujące dane

 • numer pojazdu
 • data i czas rozpoznania
 • identyfikator kamery
 • obraz pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną
System może współpracować z własną lub zewnętrzną bazą pojazdów poszukiwanych. Po rozpoznaniu numeru pojazdu poszukiwanego operator natychmiast jest informowany sygnałem dźwiękowym oraz odpowiednim komunikatem na ekranie.

Aplikacja pozwala na przeglądanie rozpoznanych tablic rejestracyjnych, tworzenie słowników, definiowanie filtra danych, wybór typu oglądanego zdjęcia (widok twarzy kierowcy lub widok tablicy rejestracyjnej).

 • Okres od — data i godzina początkowa,
 • Okres do — data i godzina końcowa,
 • Lokalizacja — lokalizacja kamery, która dokonała rozpoznania
 • Numer — rozpoznany numer tablicy rejestracyjnej
 • Typ — typ materiału wejściowego (nieokreślony, transmisja bezpośrednio z kamery, transmisja z bazy wideo, nagranie z pliku wideo)

Użytkownik może definiować następujące słowniki danych

 • Zastrzeżenia
 • Typy zastrzeżeń
 • Kategorie pojazdów
Interfejs WWW do Systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej, takiej jak MS IE w wersji 6 lub nowszej.

Właściwości systemu

 • Bardzo krótki czas analizy obrazu
 • Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów poruszających się z szybkością do 150 km/h
 • Odczytywanie numerów z tablic białych, czarnych oraz kolorowych
 • Zapisywanie do bazy danych rozpoznanych numerów rejestracyjnych
 • Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową
 • Szerokie możliwości filtrowania i wyszukiwania danych w bazie
 • Prowadzenie rejestru pojazdów poszukiwanych, uprawnionych lub nieuprawnionych do wjazdu itp.
 • Możliwość integracji z zewnętrznymi bazami dany przechowującymi informacje o pojazdach poszukiwanych, uprawnionych lub nieuprawnionych do wjazdu itp.
 • Określanie prędkości pojazdów
 • Definiowanie szablonów określających kraj pochodzenia i typ tablicy
 • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (transfer do bazy danych Policji)
 • Zliczanie pojazdów
 • Różnicowanie wielkości pojazdów
 • Automatyczna detekcja pojazdów jadących pod prąd
 • Automatyczne powiadamianie o kolizjach i wypadkach
 • Alarmowanie o zapaleniu się pojazdu
 • Automatyczne powiadamianie o zablokowaniu pasa ruchu
 • Integracja z systemem monitoringu warunków pogodowych na drodze (oblodzenie nawierzchni, mgła, itp.)
 • Integracja z system sygnalizacji świetlnej (powiadamianie o przejściu pieszego lub przejazdu pojazdu na czerwonym świetle)
 • Automatyczny pomiar prędkości przejeżdżających pojazdów
 • Inteligentna obróbka danych dotyczących pojazdów przejeżdżających przez miasto

Inteligentna obróbka danych dotyczących pojazdów przejeżdżających przez miasto

 • gdzie i ile pojazdów wjechało (wjazdy do miasta)
 • gdzie i ile pojazdów wyjechało (wyjazdy z miasta)
 • podział na pojazdy miejscowe i zamiejscowe
 • średnia prędkość przejazdu danego pojazdu przez miasto
 • statystyki obciążenia ruchem poszczególnych ulic

Aplikacje

 • Zarządzanie wjazdem pojazdów
 • Zarządzenie i automatyzacja wjazdów na parkingi
 • Monitorowanie bezpieczeństwa na ulicach
 • Wyszukiwanie skradzionych pojazdów
 • Systemy kontroli dostępu dla pojazdów
 • Monitorowanie pojazdów przekraczających granice
 • Monitorowanie ruchu tranzytowego
 • Zapobieganie i wykrywanie przestępstw drogowych
 • Analiza natężenia ruchu
 • Zliczanie pojazdów na autostradowych punktach poboru opłat

 

Projekt i wykonanie MakNet