tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Kontakt

Stacja Operatorska

-A A +A

SOP2M - Stacja Operatorska oparta o komputer PC z systemem operacyjnym Windows 7 Professional oraz zainstalowanym oprogramowaniem Operatora Systemu M3S.

Współpracuje z wszystkimi urządzeniami rodziny M3S: rejestratory wideo(DVRX, DVRY, M3S-Em), wideo serwery(M2C-Em, DVC), dekodery wideo(MMD) i sieciowe bazy wideo(NVR).

Możliwość wyświetlania do 32 strumieni na 2 monitorach.

Właściwości programu M3S Operator

 • Nielimitowana liczba rejestratorów i koderów wideo pracujących w jednym systemie
 • Obsługa połączeń LAN, WAN, ATM, PSTN, ISDN, GPRS, UMTS
 • Dekodowanie strumieni wideo w standardach JPEG, WAVLET, MPEG- 4, H.264 i MPEG-2
 • Definiowany przez użytkownika kształt matryc wideo (4x4, 3x3, 2x2, 1x1, 1+12, 1+7, 1+5, itp.)
 • Dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy operatorem systemu a monitorowanym obiektem
 • Monitorowanie stanu wejść alarmowych oraz możliwość zdalnej zmiany stanu wyjść sterujących
 • Rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia.
 • Bezpośrednie odwołanie z logu systemu do zarejestrowanego obrazu
 • Zdalne sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom ( Bosch, Ultrak, Pelco, ...) z panelu na ekranie stacji zarządzającej lub za pomocą specjalizowanego joystika
 • Ułatwiający identyfikację opis kamer
 • System inteligentnych scenariuszy automatyzujących pracę systemu
 • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczony systemem haseł
 • Zdalna konfiguracja i przeglądanie archiwum
 • Łatwość dodawania dodatkowych kamer i stacji operatorskich
 • Graficzny interfejs użytkownika wspomagający zarządzanie
 • Skalowane mapy synoptyczne wizualizujące działanie systemu
 • Przyporządkowanie kamery do określonego okna wideo.
 • Automatyczne przełączanie się map synoptycznych po wystąpieniu alarmu
 • Skalowanie okien podglądu obrazu z kamer
 • Prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie
 • Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu
 • Kierowanie wyświetlanego obrazu na dodatkowe monitory (opcja)
 • Drukowanie wybranych, zarejestrowanych obrazów
 • Zapis wybranych obrazów w formacie *.jpg lub *.bmp
 • Eksport nagrań do plików w formacie *.avi
 • Prosta obsługa systemu
 • Łatwa konfiguracja

 

Projekt i wykonanie MakNet