tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Kontakt

Detekcja i Analiza Obrazu

-A A +A

Moduł Detekcji i Śledzenia Obiektów jest opcjonalnym modułem systemu M3S produkowanego i stale rozwijanego przez firmę Polixel S.A.

Firma Polixel S.A. stworzyła zaawansowane algorytmy analizy obrazu tak aby system monitoringu miał jeszcze większe, szczególne możliwości w porównaniu do klasycznego systemu wideomonitoringu.

Właściwości Systemu

 • Detekcja obiektów pozostawionych (alarm o pozostawionej paczce, wielkość obiektu, czas pozostawienia, itp.)
 • Automatyczne śledzenie obiektów (kierunek ruchu, prędkość obiektów, zliczanie obiektów, przekroczenie wirtualnej granicy, itp.)
 • Automatyczna detekcja pojazdów jadących pod prąd
 • Automatyczne powiadamianie o kolizjach i wypadkach
 • Alarmowanie o zapaleniu się pojazdu
 • Automatyczne powiadamianie o zablokowaniu pasa ruchu
 • Schowek obrazów
 • Zdalny monitoring i nadzór odległych oraz rozproszonych na dużej przestrzeni obiektów poprzez dostępne łącza transmisyjne (sieci PSTN, ISDN, GSM, GPRS Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM, VSAT, radio)
 • Przesył obrazu i danych w oparciu o protokół TCP/IP
 • Cyfrowa rejestracja z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line
 • Wysoka i niezmienna jakości zarejestrowanego obrazu
 • Długi czas rejestracji (ograniczony jedynie pojemnością dysków)
 • Niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry (nagrywanie, transmisja, sterowanie)
 • Detekcja ruchu z parametryzowanymi obszarami detekcji i poziomami czułości definiowanymi niezależnie dla każdej kamery
 • Nielimitowana liczba koncentratorów i stacji zarządzających pracujących w jednym systemie (w jednej sieci)
 • Kodowanie strumieni wideo w standardach JPEG, WAVLET i MPEG4
 • Definiowanie parametrów obrazu (jasność, kontrast, nasycenie kolorów, itp.)
 • Możliwość wykorzystania różnego typu filtrów dla wejściowego sygnału wideo.
 • „Znak wodny” umożliwiający sprawdzenie autentyczności obrazu
 • Zdalne sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom (Philips, Ultrak, Pelco, ...)
 • Szyfrowanie transmisji i zapisu strumienia wideo (opcja)
 • Multicast wideo, umożliwiający oglądanie obrazu z wybranej kamery przez wielu operatorów
 • Redukcja kosztów systemu CCTV dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej
 • Dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy operatorem systemu a monitorowanym obiektem (opcja)
 • Obserwacja stanu wejść alarmowych i możliwość zmiany stanu wyjść sterujących
 • Obsługa czujników typu NO/NC
 • Rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia.
 • Bezpośrednie odwołanie z logu systemu do zarejestrowanego obrazu
 • System inteligentnych scenariuszy automatyzujących pracę systemu
 • Tygodniowy harmonogramu pracy systemu
 • System analizy zdarzeń
 • Automatyczne nawiązywanie połączenia ze stacją zarządzającą po wystąpieniu alarmu
 • Definiowany czas nagrania prealarmowego i postalarmowego
 • Obsługa sygnału wideo w standardach PAL i NTSC
 • Sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej lub za pomocą specjalizowanego joystika
 • Sterowanie kamerami PTZ w obrazie za pomocą myszki komputerowej
 • Archiwizacja zapisu wideo na taśmach DAT, płytach CD/DVD
 • Współpraca z macierzami SCSI, iSCSI, NAS itp.
 • Zarządzanie archiwum zarejestrowanych obrazów
 • Współpraca z urządzeniami podtrzymującymi zasilanie (UPS)
 • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczony systemem haseł
 • Zdalna konfiguracja i przeglądanie archiwum z dowolnego miejsca w systemie
 • Łatwość dodawania kolejnych kamer i stacji operatorskich
 • Graficzny interfejs użytkownika wspomagający zarządzanie
 • Skalowane mapy synoptyczne wizualizujące działanie systemu
 • Szerokie możliwości definiowania układu okien w matrycy wideo
 • Przyporządkowanie kamery do określonego okna wideo
 • Automatyczne przełączanie się map synoptycznych po wystąpieniu alarmu
 • Skalowanie okien podglądu obrazu z kamer
 • Prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie
 • Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu
 • Drukowanie komunikatów na drukarce lokalnej lub zdalnej
 • Drukowanie wybranych, zarejestrowanych obrazów
 • Zapis wybranych obrazów w formacie *.jpg lub *.bmp
 • Eksport nagrań do plików w formacie *.avi
 • Możliwość wyboru wersji językowej (polska, angielska, francuska, ...)
 • Prosta obsługa systemu
 • Łatwa konfiguracja, otwarta architektura

Kamery

 • Pan/Tilt/Zoom oraz stacjonarne i stałoogniskowe
 • monochromatyczne i kolorowe
 • do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • sterowanie kamerami poprzez sieć
 • obsługa kamer różnych producentów
 • ułatwiający identyfikację opis kamer
 • automatyczne uruchomienie pilota dla kamer sterowanych
 • obsługa predefiniowanych pozycji i trasy

Zastosowanie Systemu M3S

 • Monitoring miast
 • Monitoring i nadzór:
 • lotnisk, przejść granicznych
 • małych oraz dużych i rozległych instytucji
 • banków, bankomatów
 • centrów handlowych, finansowych, biznesowych
 • stacji paliw
 • muzeów
 • obiektów wojskowych.
 • Zarządzanie ruchem na lotnisku,
 • Aplikacje typu inteligentny budynek
 • Rozległe systemy bezpieczeństwa
 • Monitoring stacji kolejowych, stacji metra, portów
 • Lokalny i zdalny monitoring centrów sportowych

 

Projekt i wykonanie MakNet