tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Kontakt

Monitoring Wielooddziałowy

-A A +A

System Monitoringu i Nadzoru M3S jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu wizyjnego nie tylko pojedynczych obiektów jak np. biurowce, urzędy, sklepy, itp. ale przede wszystkim do monitoringu i nadzoru obiektów wielooddziałowych np. stacje paliw, banki, dworce PKP, itp. oraz obszarów rozległych jak miasta, centra handlowe, przedsiębiorstwa, lotniska itp.

 

 

Zastosowanie

 • Monitoring i rejestracja zdarzeń na stacjach paliwowych
 • Monitoring i nadzór banków, małych i dużych centrów handlowych, finansowych, biznesowych, obiektów rządowych, muzeów itp.
 • Nadzór małych oraz dużych przedsiębiorstw
 • Lokalny i zdalny monitoring centrów sportowych
 • Monitoring stacji kolejowych, stacji metra, portów
 • Rozległe systemy bezpieczeństwa
 • Aplikacje typu inteligentny budynek

Najważniejsze Zalety Proponowanego Systemu Monitoringu i Nadzoru M3S

 • Zdalny monitoring i nadzór odległych oraz rozproszonych na dużej przestrzeni obiektów poprzez dostępne łącza transmisyjne (sieci LAN/WAN, ATM, PSTN/ISDN, GPRS/UMTS)
 • Cyfrowa rejestracja z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line
 • Dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy operatorem systemu a monitorowanym obiektem
 • Nielimitowana liczba koncentratorów i stacji zarządzających pracujących w jednym systemie (w jednej sieci)
 • Niezależne dla każdej kamery definiowane parametry (nagrywanie, transmisja, sterowanie)
 • Cyfrowa transmisja zakodowanych strumieni wideo i sygnałów pochodzących z innych systemów bezpieczeństwa podłączonych do systemu
 • Zapis materiału wideo do bazy danych na dyskach o dużej pojemności
 • Detekcja ruchu z parametryzowanymi obszarami detekcji i poziomami czułości definiowanymi niezależnie dla każdej kamery
 • Skalowalna liczba wejść wideo w koncentratorach 4, 8, 12 lub 16
 • Kodowanie strumieni wideo w standardach MPEG-4, JPEG i WAVELET
 • Zdalne sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom
 • Multicast wideo umożliwiający oglądanie obrazu z wybranej kamery przez wielu operatorów
 • Pełna współpraca z systemem alarmowym
 • Obserwacja stanu wejść alarmowych i możliwość zmiany stanu wyjść sterujących
 • Obsługa sygnałów typu NO/NC
 • Monitorowanie pracy innych systemów, np.: alarmowy, kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej, gaszenie
 • System inteligentnych scenariuszy automatyzujących pracę systemu (automatyczna aktywacja lub dezaktywacja nagrywania, detekcji ruchu wynikająca z założonego harmonogramu lub powodowana zdarzeniem)
 • Rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia
 • Bezpośrednie odwołanie z logu systemu do zarejestrowanego obrazu
 • System analizy zdarzeń
 • Automatyczne nawiązywanie połączenia ze stacją zarządzającą po wystąpieniu alarmu
 • Definiowany czas nagrania prealarmowego i postalarmowego
 • Sterowanie kamerami Pan/Tilt/Zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej lub za pomocą specjalizowanego joystika (opcja)
 • Zarządzanie archiwum zarejestrowanych obrazów
 • Wielopoziomowy dostęp zabezpieczony systemem haseł
 • Zdalna konfiguracja i przeglądanie archiwum
 • Łatwość dodawania dodatkowych kamer i stacji operatorskich
 • Graficzny interfejs użytkownika wspomagający zarządzanie
 • Skalowane mapy synoptyczne wizualizujące działanie systemu
 • Automatyczne przełączanie się map synoptycznych po wystąpieniu alarmu
 • Aktywacja kamer poprzez operację drag & drop w oknie matrycy video
 • Skalowanie okien podglądu obrazu z kamer
 • Prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie
 • Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu
 • Kierowanie wyświetlanego obrazu na dodatkowe monitory (opcja)
 • Drukowanie komunikatów na drukarce lokalnej i/lub zdalnej
 • Drukowanie wybranych, zarejestrowanych obrazów
 • Zapis wybranych obrazów do pliku w formacie *.jpg lub *.bmp
 • Prosta obsługa systemu
 • Łatwa konfiguracja
 • System o otwartej architekturze

 

Projekt i wykonanie MakNet