tel.
+48 22 511-19-99
e-mail polixel@polixel.pl

Multimedialny System Monitorowania i Nadzoru

-A A +A

M3S to stale rozwijamy, nowoczesny, inteligentny systemem cyfrowego monitoringu i zdalnego nadzoru.

Umożliwia on transmisję obrazu, dźwięku oraz dowolnego innego sygnału cyfrowego poprzez sieć do centrum monitoringu.

System bazuje na architekturze client-server i protokole TCP/IP wykorzystując do komunikacji różne sieci transmisji danych (LAN/WAN, ATM, PSTN/ISDN, GPRS/UMTS).

 

Główne elementy architektury systemu M3S to:

DVRX, DVRY

Rodzina cyfrowych rejestratorów wideo DVR o 4, 8, 12, 16 aż do 48 wejść wideo, która nagrywa obrazy cyfrowo w kompresji JPEG, MJPEG, WAVLET, MPEG-4 lub H.264 wraz z dźwiękiem (opcja). Rejestratory te mogą być wykonane w wersji hybrydowej, tzn. posiadać wejścia wideo analogowe a także nagrywać cyfrowe strumienie wideo pochodzące z koderów wideo lub kamer IP. Maksymalna pojemność dysków do archiwizacji uzależniona jest od zastosowanej obudowy i dostępnych na rynku dysków twardych. Pojemność można zwiększyć także poprzez podłączenie do nich macierzy dyskowych lub urządzeń typu NAS. Urządzenia realizują równocześnie zapis, odtwarzanie, podgląd oraz transmisję obrazu (i dźwięku – opcja) do wielu użytkowników sieciowych (stacji operatorskich) jako serwery wideo.

NVR

sieciowy rejestrator wideo, który nagrywa obrazy cyfrowo w różnych rodzajach kompresji (np. JPEG, MJPEG, WAVLET, MPEG-4 lub H.264) wraz z dźwiękiem (opcja). Standardowo nie posiada on analogowych wejść wideo jednak możliwa jest hybrydowa jego wersja. Maksymalna pojemność dysków do archiwizacji uzależniona jest od zastosowanej obudowy i dostępnych na rynku dysków twardych. Pojemność można zwiększyć także poprzez podłączenie do nich macierzy dyskowych lub urządzeń typu NAS. Urządzenie – jako serwer wideo i rejestrator – realizuje równocześnie zapis, odtwarzanie, podgląd oraz transmisję obrazu (i dźwięku – opcja) do wielu użytkowników sieciowych (stacji operatorskich). Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami systemu M3S oraz urządzeniami innych producentów.

DVC, VDS

rodzina koderów wideo ze sprzętową kompresją w różnych formatach w zależności od modelu. Koder dostarcza bardzo wysokiej jakości obraz o rozdzielczości do 720x576 przy szybkości odświeżania 25 klatek na sekundę. W zależności od modelu koder wideo może być 1-wejściowy lub wielowejściowy.

 SOPxM 

stacja operatorska systemu monitoringu M3S. Stacja oparta o komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows oraz zainstalowanym oprogramowaniem Operatora Systemu M3S. Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami systemu M3S oraz urządzeniami innych producentów.

 MMD 

multimedialny dekoder wideo. Odbiera cyfrowe strumienie wideo, dekoduje je i wyświetla obraz na monitorze lub wielu monitorach. Współpracuje on ze wszystkimi urządzeniami systemu M3S a także koderami wideo i kamerami IP. Odbierany strumień wideo może być dodatkowo rejestrowany na wewnętrznych dyskach dekodera, na dołączonej macierzy lub urządzeniach typu NAS. Dekoder może również pracować jako urządzenie retransmitujące strumienie wideo do innych stanowisk operatorskich w sieci.

 Kamery 

wszelkiego rodzaju kamery stałe, PTZ i szybkoobrotowe w wykonaniu analogowym, cyfrowym oraz IP zintegrowane z systemem M3S. Także kamery mega pikselowe (opcja).

M3S Operator

jest to pakiet oprogramowania do dekodowania i wyświetlania obrazu wideo/audio, który współpracuje ze wszystkimi rejestratorami, koderami i kamerami pracującymi w systemie M3S. M3S Operator to pakiet oprogramowania do lokalnej oraz zdalnej kontroli i zarządzania urządzeniami systemu M3S.

Lokalny M3S Operator

jest integralną częścią oprogramowania każdego rejestratora DVR i NVR. Wyświetla on bieżący nieskompresowany obraz z kamer podłączonych do rejestratora na matrycy wideo w wybranym formacie oraz prezentuje na mapach synoptycznych stan wszystkich modułów i podsystemów. Za jego pomocą można odtworzyć zarejestrowany materiał audio i wideo, zapisać wybrane klatki jako pliki *.bmp lub *.jpg lub wyeksportować fragment nagrania do standardowego formatu np. avi.

Zdalny M3S Operator

jest programem instalowanym na komputerach PC z systemem operacyjnym MS Windows, który obsługuje jednocześnie wiele rejestratorów, koderów i kamer IP połączonych w sieć. Bazuje on na architekturze client-server i protokole TCP/IP, wykorzystując do komunikacji różnego typu połączenia sieciowe (LAN/WAN, ATM, PSTN/ISDN, GPRS/UMTS). Połączenia sieciowe mogą być zestawione na stałe lub na żądanie. W przypadku połączeń stałych urządzenia są cały czas monitorowane i możliwe jest utrzymywanie stałej transmisji wideo. Zestawienie połączenia na żądanie może być wywołane przez użytkownika systemu lub przez zdarzenie alarmowe w monitorowanym obiekcie.
Zdalny M3S Operator dekoduje i wyświetla odbierane strumienie wideo oraz prezentuje na mapach synoptycznych stan wszystkich modułów i podsystemów w monitorowanych obiektach. Może on wyświetlać obraz z 32 kamer pracując jednocześnie z 4 monitorami. Za jego pomocą można zdalnie odtworzyć zarejestrowany materiał audio i wideo, zapisać wybrane klatki jako pliki *.bmp lub *.jpg lub wyeksportować fragment nagrania do standardowego formatu np. avi.

Właściwości systemu M3S

Obsługa połączeń LAN, WAN, ATM, PSTN, ISDN, GPRS, UMTS
Architektura Client-server
Graficzny interfejs użytkownika wspomagający pracę i zarządzanie
Bezpośrednie odwołanie z logu systemu do zarejestrowanego obrazu
Łatwość dodawania kolejnych kamer, wideoserwerów, rejestratorów, itp.
Obsługa nielimitowanej liczby rejestratorów, koderów wideo, kamer analogowych, kamer IP, kamer megapikselowych, pracujących w jednym systemie
Jednoczesna współpraca z kamerami IP i megapikselowymi. Obsługa obu typów kamer w jednolity sposób
Podgląd na żywo z prędkością 25 FPS (PAL) / 30 FPS (NTSC)
Sterowanie kamerami (PTZ)
Zdalne sterowanie kamerami z funkcjami Pan/Tilt/Zoom, obsługa joystick'ów, obsługa różnych protokołów sterowania (różni producenci)
Współpraca z urządzeniami wielu różnych producentów
(ACTi, Axis, Bosch, JVC, Hikvision, Novus, Samsung, Sony, Pelco, Ultrak i inne)
Wyświetlanie, nagrywanie, odtwarzanie, praca w sieci
Harmonogram nagrań Nieograniczony
Wejścia/wyjścia alarmowe i obsługa zdarzeń alarmowych
Integracja z systemami ochrony wykorzystującymi wejścia/wyjścia alarmowe oraz inteligentna integracja wykorzystująca komunikację przez interfejs RS lub LAN
Trasy i skanowanie PTZ
Obsługa dwukanałowego audio
Nagrywanie audio
Dostęp użytkowników (maks. liczba użytkowników) Nieograniczona
Formaty eksportowanych plików JPEG, BMP, AVI, własna baza danych
Drukowanie wybranych, zarejestrowanych obrazów
Obsługa Microsoft Active Directory
Centralne zarządzanie
Dostęp do każdego urządzenia w systemie.
Możliwość zdalnego zarządzania, sterowania, przeglądania archiwum.
Użytkownik z pełnym dostępem
Użytkownik z ograniczonym dostępem
Użytkownik web'owy (zdalny klient)
Funkcje mapy synoptycznej
Skalowalne, interaktywne mapy monitorowanych obiektów, obszarów, miast, itp. Interaktywna wizualizacja stanu elementów systemu, dostęp do konfiguracji urządzeń, oglądanie obrazów z wybranej kamery w danej lokalizacji, sygnalizowanie zdarzeń alarmowych, itp.
Tworzenie własnych makrodefinicji / skryptów / scenariuszy alarmowych, automatyzujących pracę systemu
Obsługa wielu monitorów (Smart wall)
Wirtualna matryca wideo
Różnego rodzaju serwery w systemie
Maks. liczba kamer w systemie Nieograniczona
Obsługa multicast
Wielostrumieniowość (Multistream)
Obsługa wielu procesorów
Obsługa IPv4
Obsługa IPv6
Aktualizacja oprogramowania

Moduły

Serwer rejestracji
Serwer zarządzania
Lokalna konsola zarządzająca (aplikacja zarządzająca)
Manager serwera nagrywającego
Zdalna konsola zarządzająca (klient zarządzający)
Lokalne odtwarzanie/eksport przez klienta (obserwatora)
M3S MDA - Moduł Detekcji i Śledzenia Obiektów
Moduł dodatkowy
M3S ANPR - Automatyczne Rozpoznawanie Numerów Tablic Rejestracyjnych
Moduł dodatkowy
M3S WatchID - System Rozpoznawania Twarzy
Moduł dodatkowy
M3S ATM/POS - Moduł Obsługi Transakcji ATM/POS
Moduł dodatkowy

System

Obsługa MJPEG
Obsługa MPEG-4
Obsługa MPEG-4 ASP
Obsługa JPEG
Obsługa WAVLET
Obsługa MPEG-2
Obsługa H.264
Obsługa urządzeń IP (kodery, dekodery, kamery)
Obsługa urządzeń DVR, NVR
Optymalizowana szerokość pasma przy wielu strumieniach
Dekodowanie strumieni IP na stacjach operatorskich i dekoderach
Obsługa wielu strumieni
Multicast
Maks. liczba serwerów w systemie Nieograniczona
Liczba zainstalowanych urządzeń w systemie Nieograniczona
Liczba serwerów zapisu (NVR) Nieograniczona
Wysłanie obrazu w trybie pre-alarm do serwera/stacji operatorskiej
Zwiększenie prędkości nagrywania Detekcja ruchu, harmonogram zdarzeń i czasu
Wbudowana wideodetekcja ruchu (VMD)
Strefy wyłączone z wideodetekcji
Przestrzeń dyskowa na urządzenie/dzień Nieograniczona

Audio

Obsługa jednokierunkowego audio
Obsługa dwukierunkowego audio
Nagrywanie jednokierunkowego audio
Nagrywanie dwukierunkowego audio

PTZ

Obsługa jednokierunkowego audio
Obsługa dwukierunkowego audio
Nagrywanie jednokierunkowego audio
Nagrywanie dwukierunkowego audio
Presety Nieograniczone
Uruchomienie presetu w przypadku zdarzenia
Programowane trasy patrolowe
Łączenie trasy patrolowej z uruchomieniem presetu w przypadku zdarzenia
Skanowanie (wolne poruszanie)
Zróżnicowane priorytety użytkowników
Obsługa systemu, dostęp do funkcji, sterowanie kamerami, itp.
Obsługa komend "Umyj" i "Wytrzyj"
Zdalne sterowanie kamerami szybkoobrotowymi oraz PTZ różnych producentów z panelu na ekranie stacji zarządzającej, myszką lub za pomocą dedykowanego joystika
Alarmy i zdarzenia Graficzna prezentacja alarmów/zdarzeń na mapach synoptycznych z jednoczesnym wyświetlaniem obrazów z kamer. Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku alarmu
Obsługa zdarzeń z linii wejściowych
Obsługa zdarzeń z detekcji ruchu
Sterowanie wyjściem oparte na zdarzeniu
Uruchomienie/zatrzymanie urządzenia oparte na zdarzeniu
Sterowanie matrycą oparte na zdarzeniu
Wszystkie zdarzenia w systemie automatycznie zapisywanew logu systemu
Z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia, opis zdarzenia
Wyświetlanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia alarmu/zdarzenia

Archiwizacja

Archiwizacja nagrań
Dostęp on-line do archiwum
Harmonogramy nagrywania dla każdego rejestratora w systemie Nieograniczone
Archiwizacja na dyskach sieciowych

Integracja

Integracja z systemami ochrony
Integracja z systemami ochrony wykorzystującymi wejścia/wyjścia alarmowe oraz inteligentna integracja wykorzystująca komunikację przez interfejs RS lub LAN
Zarządzanie Udostępnianie lub blokowanie przez administratora każdej istniejącej funkcji/aplikacji w systemie M3S dla każdego użytkownika, operatora systemu, klienta
Konfigurator
Automatyczne raportowanie urządzeń w systemie
Centralne zarządzanie urządzeniami
Centralne zarządzanie serwerem nagrań
Centralne zarządzenie użytkownikami
Zmiany konfiguracji "w locie"
Działanie serwerów jako usługi Windows
Eksport i import danych konfiguracyjnych
Adaptacyjne zachowanie aplikacji

Konfigurowanie

System podstawowych reguł zdarzeniowych
System zaawansowanych reguł zdarzeniowych
Profile wieloczasowe

Operatorzy/Klienci systemu

Maks. liczba klientów Nieograniczona
Obsługa NAT Firewalls
Obsługa Multicastów
Obsługa Microsoft Active Directory
Priorytety użytkowników i grup użytkowników w dostępie do sterowania kamerami, oglądanych obrazów, itp.

Obsługa Smart Wall

Obsługa ścian wideo (Smart Wall)
Obsługa wielu monitorów
Liczba ścian monitorowych Nieograniczona
Liczba równoległych strumieni wideo Nieograniczona
Możliwość wyświetlania zdefiniowanych układów matryc wideo
Możliwość przełączania kamer (widoków) na monitorach
PC zarówno z poziomu oprogramowania jak i klawiatur CCTV  
Definiowalny i wybieralny kształt matryc wideo np. 4x4, 3x3, 2x2, 1x1, 1+12, 1+7, 1+5, itp.
Skalowanie okien podglądu obrazu z kamer
Prezentacja i zapis nazwy kamery oraz czasu na obrazie

Ostrzeganie i powiadamianie

Alarm w przypadku błędnej komunikacji, utraty sygnału
Alarm o pełnym dysku
Powiadamianie na E-mail
Powiadamianie przez SMS
Komunikaty tekstowe

Automatyczne przełączenie mapy synoptycznej na właściwy widok z kamery

oraz sygnalizacja punktu zaistnienia zdarzenia np. migająca ikona na mapie, sygnalizacja akustyczna

Logowanie

Logowanie systemowe
Wielopoziomowy dostęp zabezpieczony systemem haseł Administrator, użytkownik, grupy użytkowników
Użytkownik z pełnym dostępem
Użytkownik z ograniczonym dostępem
Użytkownik standardowy (zdalny użytkownik)

 

Projekt i wykonanie MakNet